1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

R17 – Ngày phát hành 21/12/2023

 1. [Luật TĐKT 2022] Đổi tên “Phong trào theo đợt” thành “Phong trào theo chuyên đề”, đổi tên “Loại khen thưởng” thành “Loại hình khen thưởng”.
 2. [Luật TĐKT 2022] Bổ sung đối tượng “Hộ gia đình”, bổ sung danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.
 3. [Luật TĐKT 2022] Bổ sung tiêu chí xét Gợi ý khen thưởng của danh hiệu “Chiến sẽ thi đua cơ sở”.
 4. [Luật TĐKT 2022] Cập nhật nội dung khen thưởng của các Danh hiệu, Hình thức khen thưởng.
 5. [Luật TĐKT 2022] Chuyên viên/Cán bộ phụ trách TĐKT không muốn “Đăng ký thi đua” trong phong trào thường xuyên.
 6. [Luật TĐKT 2022] Chuyên viên/Cán bộ phụ trách TĐKT muốn quản lý, lập quyết định khen thưởng cho Hộ gia đình.
 7. Tích hợp công cụ nhắc nợ từ AMIS Kế toán.

R16 – Ngày phát hành 23/08/2023

 1. [Ảnh hưởng từ danh mục bị thay đổi của MISA QLCB] Chuyên viên TĐKT muốn đồng bộ dữ liệu khen thưởng giữa MISA CeGov và MISA QLCB
 2. Cán bộ/Chuyên viên TĐKT mong muốn lập được tờ trình từ các số liệu đăng ký thi đua đã tổng hợp được
 3. Cán bộ/Chuyên viên TĐKT mong muốn danh sách đăng ký thi đua, bình xét khen thưởng được sắp xếp các danh hiệu/hình thức theo đúng thứ tự về điều kiện được khen thưởng

R15 – Ngày phát hành 20/07/2023

 1.  Cập nhật xác nhận chính sách quyền riêng tư và thỏa thuận sử dụng dịch vụ cho người dùng sử dụng MISA CeGov căn cứ theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP
 2. Chuyên viên TĐKT muốn biết trong 1 năm tài chính/năm học đã có những phong trào nào để xem lại các thông tin về phong trào đó

R14 – Ngày phát hành 08/02/2023

 1. Điều chỉnh mục thông tin trên hồ sơ MISA CeGov để đồng bộ với MISA QLCB

R13 – Ngày phát hành 28/12/2022

 1. Chuyên viên phụ trách TĐKT đơn vị chủ quản muốn xem và in danh sách tổng hợp đăng ký, danh sách thẩm định cấp dưới theo từng nhóm đơn vị
 2. Chuyên viên TĐKT mong muốn đồng bộ lịch sử thành tích của các cá nhân trong đơn vị sang phần mềm QLCB

R12 – Ngày phát hành 13/12/2022

 1. Cán bộ TĐKT đơn vị muốn biết hồ sơ của cá nhân, tập thể đang ảnh hưởng đến nghiệp vụ đã phát sinh nào khi không muốn quản lý hồ sơ đó trên phần mềm nữa.
 2. Cán bộ TĐKT đơn vị không quản lý hồ sơ của các CBNV đã chuyển đơn vị, nghỉ hưu, thôi việc
 3. Chuyên viên phụ trách TĐKT đơn vị chủ quản muốn lấy danh mục Chức vụ/Chức danh từ phần mềm QLCB sang phần mềm MISA CeGov

R11 – Phát hành ngày 23/11/2022

 1. Chuyên viên TĐKT muốn theo dõi thông tin sáng kiến của các cá nhân khi đăng ký thi đua
 2. Khi tổng hợp đăng ký thi đua, Chuyên viên TĐKT đơn vị chủ quản muốn in nội dung/sáng kiến thi đua của tập thể/cá nhân

R10 – Phát hành ngày 09/11/2022

 1. Khi lấy dữ liệu từ phần mềm MISA QLCB sang phần mềm MISA CeGov, cán bộ phụ trách TĐKT chủ động cập nhật lấy hoặc không lấy thông tin nào sang.
 2. Khi lập danh sách thi đua, danh sách khen thưởng, Chuyên viên TĐKT muốn điều chỉnh lại nhanh thông tin cá nhân, tập thể
 3. Cán bộ phụ trách TĐKT muốn xem được các quyết định, thông tư liên quan đến TĐKT để thuận tiện đọc, tra cứu
 4. Người dùng muốn xem nhanh văn bản được đính kèm trong quyết định khen thưởng

R9 – Phát hành ngày 18/10/2022

 1. Cán bộ, chuyên viên TĐKT mong muốn đưa các quyết định khen thưởng kháng chiến vào phần mềm
 2. Chuyên viên TĐKT muốn lập báo cáo thống kê về khen thưởng kháng chiến
 3. Xuất khẩu file dữ liệu để nhập khẩu Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử (eECs)

R8 – Phát hành ngày 18/10/2022

 1. Chuyên viên TĐKT muốn xem danh sách gợi ý khen thưởng

R7 – Phát hành ngày 23/09/2022

 1. Cán bộ TĐKT muốn đưa các quyết định khen thưởng đang lưu trữ bên ngoài lên phần mềm để quản lý
 2. Chuyên viên TĐKT chuyển nhanh thông tin hồ sơ CBNV sang đơn vị mới
Cập nhật 20/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan