1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R9 - 28/10/2022
 4. Chuyên viên TĐKT muốn lập báo cáo thống kê về khen thưởng kháng chiến

Chuyên viên TĐKT muốn lập báo cáo thống kê về khen thưởng kháng chiến

 • Từ phiên bản R9: Giúp Chuyên viên TĐKT các cấp quản lý và thống kê số lượng cá nhân, tập thể thuộc phạm vi quản lý đang nằm trong diện chính sách đã được khen thưởng.

Các bước thực hiện:

Để thống kê các khen thưởng kháng chiến các năm, cán bộ/chuyên viên TĐKT thực hiện các bước như sau:

 • Vào Báo cáo/Báo cáo khen thưởng thành tích kháng chiến
 • Nhấn Xem báo cáo rồi khai báo các tham số báo cáo:
  • Từ năm – Đến năm: chọn khoảng thời gian các năm đã khen thưởng kháng chiến muốn thống kê
  • Đơn vị: Chọn danh sách các đơn vị có cá nhân, tập thể đã khen thưởng để thống kê
  • Tùy chọn: 
   • Tất cả đơn vị trên 1 báo cáo: Thống kê tổng hợp số liệu trên 1 báo cáo chung
   • Mỗi đơn vị là 1 báo cáo: Thống kê số liệu của từng đơn vị, mỗi đơn vị là 1 báo cáo riêng.
 • Nhấn Lấy dữ liệu để xác nhận và xem báo cáo.
Cập nhật 03/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan