1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R9 - 28/10/2022
 4. Cán bộ, chuyên viên TĐKT mong muốn đưa các quyết định khen thưởng kháng chiến vào phần mềm

Cán bộ, chuyên viên TĐKT mong muốn đưa các quyết định khen thưởng kháng chiến vào phần mềm

 • Từ phiên bản R9: Chuyên viên TĐKT các đơn vị chủ quản cao nhất trong cây cơ cấu có thể quản lý các quyết định khen thưởng kháng chiến mà các cá nhân, tập thể thuộc phạm vi quản lý của đơn vị trên phần mềm.

Các bước thực hiện:

Để đưa các quyết định khen thưởng kháng chiến đã nhận được trước đây của các cá nhân, tập thể, anh chị thực hiện các bước như sau:

 1. Vào Quyết định/Khen thưởng kháng chiến, tại đây anh chị có thể theo dõi danh sách các quyết định khen thưởng kháng chiến đang quản lý.
 2. Nhấn Thêm quyết định để thêm quyết định khen thưởng kháng chiến mới.
 3. Khai báo các thông tin có trên quyết định:
  1. Số quyết định
  2. Ngày quyết định
  3. Năm khen thưởng
  4. Tính chất Tặng: Tặng/Truy tặng
  5. Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định khen thưởng
  6. Các thông tin khác của quyết định: Người ký, chức vụ của người ký, Trích yếu quyết định, Nội dung quyết định
  7. Các tài liệu đính kèm: VD như bản scan quyết định thực tế
 4. Thêm danh sách cá nhân/tập thể được khen thưởng theo quyết định
  1. Vào tab Cá nhân hoặc Tập thể, nhấn Thêm để thêm khen thưởng
  2. Chọn khen thưởng được ban hành theo quyết định
  3. Để thêm Cá nhân/Tập thể vào khen thưởng tương ứng, nhấn Thêm từ hồ sơ
  4. Chọn các cá nhân/tập thể từ hồ sơ rồi nhấn Đồng ý để thêm vào danh sách được khen thưởng
  5. Sau khi thêm xong danh sách cá nhân/tập thể vào quyết định khen thưởng, nhấn Hoàn thành để lưu quyết định khen thưởng vào danh sách đang quản lý. Các cá nhân/tập thể có trong danh sách được khen thưởng sẽ được tự động cập nhật vào lịch sử khen thưởng trên hồ sơ.
  6. Chuyên viên thi đua khen thưởng các đơn vị cấp dưới có thể theo dõi được danh sách các quyết định khen thưởng mà đơn vị chủ quản đang quản lý khi vào Quyết định/Khen thưởng kháng chiến
Cập nhật 03/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan