1. Trang chủ
 2. Tiện ích
 3. In bằng khen – giấy khen

In bằng khen – giấy khen

Mục đích: Giúp cán bộ/chuyên viên Thi đua khen thưởng in nhanh bằng khen, giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt khen thưởng tại cấp của mình.

Các bước thực hiện:

Xem video hướng dẫn sử dụng

I. Tùy chỉnh mẫuII. In bằng khen, giấy khen từ quyết định

I. Tùy chỉnh mẫu

Cán bộ/chuyên viên thi đua khen thưởng đơn vị thiết lập mẫu phôi bằng khen, giấy khen cho từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mà đơn vị có thẩm quyền khen thưởng.

 1. Vào Thiết lập, chọn Tùy chỉnh mẫu
 2. Tại đây, phần mềm đã thiết lập mặc định một số mẫu phôi của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền khen tương ứng với cấp của đơn vị (Ví dụ: đơn vị cấp xã thì sẽ có các mẫu phôi bằng khen, giấy khen của các khen thưởng cấp xã).


 1. Nhấn vào tên mẫu để xem các nội dung đã được thiết lập của từng loại khen thưởng. Nếu hình thức, nội dung của mẫu gần tương đồng với yêu cầu của đơn vị, nhấn Sửa mẫu để thêm ảnh phôi của đơn vị và tinh chỉnh mẫu để được mẫu phôi phù hợp.


 1. Nếu danh sách mẫu phôi mang đi không có mẫu phù hợp với yêu cầu của đơn vị, anh/chị có thể thiết lập mẫu mới bằng cách nhấn Thêm mẫu in.
  1. Tại màn Thiết lập chung, anh chị thiết lập các thông tin của mẫu:


   1. Áp dụng cho: Chọn danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng sẽ áp dụng mẫu đang thiết lập
   2. Đối tượng khen thưởng: Tùy theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã chọn, anh chị chọn lựa chọn mẫu in đang thiết lập sẽ sử dụng cho đối tượng khen thưởng là cá nhân hay tập thể.
    Lưu ý: 1 mẫu in chỉ áp dụng cho 1 Danh hiệu/hình thức tương ứng với 1 đối tượng khen thưởng. Anh chị sẽ không thiết lập được 2 mẫu in cho cùng 1 danh hiệu/hình thức của cùng 1 đối tượng khen thưởng.
   3. Tên mẫu: Tên gọi của mẫu in
   4. Ảnh phôi: Tải lên thiết kế ảnh nền của phôi mà đơn vị đang sử dụng
   5. Kích thước khổ in: Phần mềm đã mặc định kích thước khổ in cho 1 số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có sẵn trong danh mục. Với các danh hiệu/hình thức mới thêm, Anh chị có thể chọn khổ 297 x 210 mm hoặc 360 x 237 mm 
   6. Căn lề: Dựa theo ảnh nền phôi đã tải lên, anh chị điều chỉnh 4 đường thẳng căn lề vào vị trí sẽ thiết lập các nội dung in trên phôi.


  1. Để căn chỉnh vị trí của các thông tin trên mẫu và định dạng thông tin, chọn vào Tùy chỉnh chi tiết.


   1. Điều chỉnh vị trí của từng thông tin hoặc nhiều thông tin, anh chị chọn vào các thông tin cần điều chỉnh, sử dụng chuột để kéo thả nội dung đã chọn đến vị trí mong muốn.
   2. Với từng thông tin, anh chị có thể:
    1. Thay đổi font chữ, kích thước chữ, màu chữ
    2. Định dạng chữ Đậm, Nghiêng, Chữ gạch chân
    3. Định dạng viết HOA, viết thường
    4. Căn trái, giữa, phải, giãn dòng
    5. Nếu trên ảnh phôi đã có sẵn 1 số thông tin, anh chị có thể chọn vào thông tin bị trùng rồi nhấn Ẩn thông tin để ẩn đi thông tin trùng đó.
    6. Để lấy lại các thiết lập mặc định ban đầu, nhấn Lấy lại mặc định
   3. Anh chị có thể chỉnh sửa luôn nội dung của các thông tin trên giấy khen.

   1. Để lấy lại các thông tin đã ẩn hoặc thay đổi các nội dung trên mẫu, nhấn vào Tùy chỉnh nâng cao.


    1. Để ẩn/hiện các thông tin, nhấn vào biểu tượng con mắt  của từng thông tin tương ứng.
    2. Để cố định 1 nội dung cho 1 thông tin (Ví dụ: thông tin số quyết định luôn có dòng chữ “Quyết định số: “) thì anh chị nhập nội dung mong muốn đó tại cột Nội dung.
    3. Với từng thông tin, anh/chị có thể chọn cách lấy giá trị của thông tin đó bằng cách tự Nhập giá trị hoặc Lấy giá trị từ phần mềm
     1. Trường hợp cách lấy giá trị là Nhập giá trị: anh chị nhập giá trị muốn hiển thị tại cột Giá trị
     2. Trường hợp cách lấy giá trị là Lấy giá trị của phần mềm: anh chị chọn thông tin trên phần mềm tương ứng tại cột Giá trị
    4. Để thêm trường thông tin mới, nhấn Thêm dòng, chọn cách lấy giá trị và giá trị tương ứng cho thông tin mới thêm.
    5. Để lấy lại các giá trị mặc định, nhấn Lấy lại mặc định.
    6. Nhấn Đồng ý để lưu lại các thiết lập.
   1. Xem lại mẫu in sau khi đã thiết lập các nội dung. Để lưu thêm mẫu in mới có nội dung, hình thức gần giống với mẫu vừa thiết lập, nhấn Nhân bản.

II. In bằng khen, giấy khen từ quyết định

Cán bộ thi đua khen thưởng in bằng khen, giấy khen từ các quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể.

 1. Chọn 1 quyết định khen thưởng, nhấn In khen thưởng


 1. Tại bảng tham số:
  1. Chọn danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng có trên quyết định để in khen thưởng. Anh chị có thể in cùng lúc 1 hoặc nhiều danh hiệu/hình thức có trong 1 quyết định
  2. Anh chị có thể in cùng lúc khen thưởng cho tập thể hoặc cá nhân hoặc cả 2 bằng cách chọn phạm vi in Tập thể/Cá nhân/Tất cả tập thể, cá nhân.
  3. Nhấn Đồng ý để kiểm tra thông tin của từng bằng khen, giấy khen


 1. Trường hợp đơn vị chưa có sẵn bản cứng của phôi in và muốn in luôn ảnh phôi và nội  dung, chọn In nội dung và phôi.
 2. Trường hợp đơn vị đã có sẵn bản cứng của phôi in và chỉ muốn in nội dung, chọn Chỉ in nội dung.


 1. Trong quá trình rà soát khen thưởng của từng cá nhân, tập thế, nếu muốn điều chỉnh mẫu in, nhấn vào Tùy chỉnh mẫu.
 2. Nhấn In để in giấy khen, bằng khen.
 3. Anh chị có thể lưu giấy khen dưới dạng tệp PDF.

 

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan