1. Trang chủ
 2. Tiện ích
 3. Tra cứu tình hình sử dụng

Tra cứu tình hình sử dụng

 • Mục đích: Giúp lãnh đạo/chuyên viên đơn vị chủ quản theo dõi tình hình quản lý hồ sơ cá nhân, tập thể và tình hình quản lý lịch sử thi đua khen thưởng của các đơn vị cấp dưới.

Các bước thực hiện:

Để theo dõi về số liệu hồ sơ và số lượng khen thưởng các đơn vị trực thuộc đang quản lý, chuyên viên TĐKT thực hiện các bước như sau:

 1. Vào Tra cứu/Tình hình sử dụng
 2. Tại tab Tình hình quản lý hồ sơ, anh chị có thể theo dõi về số lượng hồ sơ cá nhân, tập thể mà mỗi đơn vị cấp dưới đang quản lý trên phần mềm:
  1. Số hồ sơ cá nhân: số hồ sơ cá nhân đã khai báo trên phần mềm
  2. Số hồ sơ cá nhân có khen thưởng: số hồ sơ cá nhân đã khai báo trên phần mềm có ít nhất 1 thành tích khen thưởng về danh hiệu hoặc hình thức
  3. Số hồ sơ tập thể: Số hồ sơ tập thể đã khai báo trên phần mềm 
  4. Số hồ sơ tập thể có khen thưởng: số hồ sơ tập thể đã khai báo trên phần mềm có ít nhất 1 thành tích khen thưởng về danh hiệu hoặc hình thức
  5. Tổng số hồ sơ: Tổng số hồ sơ cá nhân và tập thể đã khai báo trên phần mềm
  6. Tổng số hồ sơ có khen thưởng: Tổng số hồ sơ cá nhân và tập thể đã khai báo trên phần mềm có ít nhất 1 thành tích khen thưởng về danh hiệu hoặc hình thức.
 3. Tại tab Tình hình quản lý khen thưởng, anh chị có thể theo dõi về số lượng khen thưởng từng đơn vị đang quản lý
  1. Số khen thưởng cá nhân: Số khen thưởng cho các cá nhân của đơn vị đang quản lý
  2. Số khen thưởng tập thể: Số khen thưởng cho các tập thể của đơn vị đang quản lý
  3. Tổng số: Tổng số khen thưởng cá nhân và tập thể
 4. Nhấn vào tên đơn vị, anh chị có thể xem chi tiết: 
  1. Tổng hợp: Từng đơn vị đang quản lý các khen thưởng nào, số lượng của mỗi khen thưởng
  2. Tập thể/Cá nhân: Theo dõi thông tin chi tiết của từng khen thưởng
Cập nhật 28/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan