Tổng quan

 • Mục đích: giúp cán bộ, chuyên viên TĐKT có thể theo dõi và nắm bắt nhanh tình hình thi đua khen thưởng của đơn vị mình và các đơn vị cấp dưới, nhằm hỗ trợ việc báo cáo và ra quyết định nhanh cho công tác quản lý thi đua – khen thưởng.

Các bước thực hiện:

Để theo dõi nhanh tình hình thi đua khen thưởng của đơn vị mình và các đơn vị cấp dưới, anh chị có thể xem nhanh tại menu Tổng quan. Tại đây, anh chị có thể nắm được các thông tin:

 1. Để xem các số liệu trong phạm vi của chính đơn vị mà Cán bộ TĐKT đang công tác, anh chị chọn tab Đơn vị tôi.
 2. Để xem các số liệu trong phạm vi cán bộ TĐKT đang quản lý (đơn vị Cán bộ TĐKT đang công tác và các đơn vị trực thuộc), anh chị chọn tab Tôi quản lý
 3. Anh chị có thể theo dõi nhanh: Số lượng phong trào đang diễn ra, số lượng phong trào đã kết thúc, số lượng khen thưởng cho cá nhân, tập thể tính đến thời điểm xem số liệu:
 4. Anh chị theo dõi kết quả khen thưởng các cấp trong các giai đoạn linh hoạt bằng cách tùy chỉnh bộ lọc với các thông tin:
  1. Cấp khen thưởng
  2. Khoảng thời gian của năm khen thưởng
 5. Để theo dõi số lượng khen thưởng của từng Danh hiệu thi đua/Hình thức khen thưởng qua các năm, anh chị có thể chọn:
  1. Tên danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng muốn thống kê
  2. Chọn năm khen thưởng muốn thống kê tương ứng
 6. Để so sánh kết quả đăng ký và kết quả thực hiện của 1 phong trào thi đua thường xuyên, anh chị có thể theo dõi bằng cách:
  1. Chọn tên phong trào thi đua thường xuyên muốn so sánh kết quả đăng ký – thực hiện
  2. Anh chị có thể so sánh theo đối tượng tham gia (cá nhân/tập thể) hoặc so sánh theo cấp khen thưởng
 7. Anh chị có thể theo dõi nhanh kết quả khen thưởng của 1 phong trào thi đua bằng cách:
  1. Chọn thời gian phát động phong trào
  2. Chọn tên phong trào được phát động trong thời gian đã chọn
  3. Anh chị có thể theo dõi được số lượng khen thưởng của từng cấp khen thưởng cho cá nhân/tập thể trong phạm vi quản lý của mình
Cập nhật 18/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan