1. Trang chủ
 2. Tiện ích
 3. Khen thưởng kháng chiến

Khen thưởng kháng chiến

Mục đích: Giúp chuyên viên TĐKT các đơn vị chủ quản cao nhất trong cây cơ cấu có thể quản lý các quyết định khen thưởng kháng chiến mà các cá nhân, tập thể thuộc phạm vi quản lý của đơn vị trên phần mềm.

Các bước thực hiện:

Để đưa các quyết định khen thưởng kháng chiến đã nhận được trước đây của các cá nhân, tập thể, anh chị thực hiện các bước như sau:

Vào Quyết định\Khen thưởng kháng chiến, tại đây anh chị có thể theo dõi danh sách các quyết định khen thưởng kháng chiến đang quản lý.

Thêm mới quyết định khen thưởng

 1. Nhấn Thêm quyết định để thêm quyết định khen thưởng kháng chiến mới.
 2. Khai báo các thông tin có trên quyết định:

  • Số quyết định
  • Ngày quyết định
  • Năm khen thưởng
  • Tính chất Tặng: Tặng/Truy tặng
  • Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định khen thưởng
  • Các thông tin khác của quyết định: Người ký, chức vụ của người ký, Trích yếu quyết định, Nội dung quyết định
  • Các tài liệu đính kèm: Ví dụ như bản scan quyết định thực tế.
 3. Thêm danh sách cá nhân/tập thể được khen thưởng theo quyết định:
  • Vào mục Cá nhân hoặc Tập thể, nhấn Thêm để thêm khen thưởng. Chọn khen thưởng được ban hành theo quyết định, chọn Đồng ý.
  • Để thêm hồ sơ Cá nhân/Tập thể có sẵn trên phần mềm vào khen thưởng tương ứng, nhấn Thêm từ hồ sơ. Chọn các cá nhân/tập thể, nhấn Đồng ý.
  • Trường hợp chưa có hồ sơ thành tích, nhấn vào dấu mũi tên, chọn Thêm mới hồ sơ:
   • Nhập nhanh thông tin hồ sơ cá nhân/tập thể.
   • Chọn Đồng ý để thêm hồ sơ và quyết định khen thưởng. 
  • Sau khi thêm xong danh sách cá nhân/tập thể vào quyết định khen thưởng, nhấn Hoàn thành để lưu quyết định khen thưởng vào danh sách đang quản lý. Các cá nhân/tập thể có trong danh sách được khen thưởng sẽ được tự động cập nhật vào lịch sử khen thưởng trên hồ sơ.
  • Chuyên viên thi đua khen thưởng các đơn vị cấp dưới có thể theo dõi được danh sách các quyết định khen thưởng mà đơn vị chủ quản đang quản lý khi vào Quyết định/Khen thưởng kháng chiến.

 Nhập khẩu quyết định

 1. Trường hợp muốn nhập khẩu hàng loạt quyết định, vào Quyết định\Khen thưởng kháng chiến. Nhấn vào dấu mũi tên, chọn Nhập khẩu.
 2. Chọn loại tệp nhập khẩu:
  • Nhập khẩu thêm mới: Để thêm mới quyết định khen thưởng và danh sách các tập thể/cá nhân của quyết định đó.
   • Chọn Nhập khẩu thêm mới\Tải tệp mẫu để tải tệp mẫu từ phần mềm.
   • Điền thông tin quyết định khen thưởng kháng chiến trên file excel vừa tải.
  • Nhập khẩu cập nhật: Để cập nhật danh sách tập thể/cá nhân với những quyết định đã được khai báo thông tin trên phần mềm.
   • Chọn Nhập khẩu\Tải tệp mẫu.
   • Chọn quyết định cần cập nhật trong danh sách. Chọn Đồng ý.
   • Cập nhật thông tin trong file excel vừa tải.
 3. Tải tệp lên để nhập khẩu lại vào phần mềm:
  • Chọn sheet và dòng tiêu đề trong file.
  • Chọn Tiếp tục.
 4. Phần mềm tự động kiểm tra thông tin và thống kê số lượng bản ghi Hợp lệ/Không hợp lệ:

  • Đối với bản ghi Không hợp lệ: Anh/chị chọn Tải về máy để xem chi tiết lỗi; cập nhật thông tin rồi nhập khẩu lại vào phần mềm.
  • Đối với bản ghi Hợp lệ: Chọn Nhập khẩu để nhập khẩu thông tin vào phần mềm.

Hủy hoàn thành quyết định

Trường hợp cần Hủy hoàn thành quyết định khen thưởng kháng chiến, anh/chị có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

 1. Nhấn vào biểu tượng dưới đây tại cuối dòng quyết định.
 2. Hoặc chọn vào quyết định để xem thông tin chi tiết, nhấn vào dấu ba chấm và chọn Hủy hoàn thành. Xác nhận hủy hoàn thành quyết định.
   •  
Cập nhật 12/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan