1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R14 - 06/02/2023
 4. Tính năng mới R14 – Ngày phát hành 0/02/2023

Tính năng mới R14 – Ngày phát hành 0/02/2023

CBTC muốn ghi nhận thông tin hồ sơ CBNV theo quy định về đánh giá CBCCVC và tiêu chuẩn quản lý khen thưởng của CSDLQG của Bộ Nội vụ

 1. Tại Hồ sơ\Cá nhân, thay đổi quy tắc lấy lên giá trị tại mục Kết quả đánh giá, xếp loại:
  • Nếu năm đánh giá từ 2019 trở về trước, danh mục bao gồm:
   • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
   • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
   • Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
   • Không hoàn thành nhiệm vụ
  • Nếu năm đánh giá từ 2020 trở đi, danh mục bao gồm:
   • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
   • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
   • Hoàn thành nhiệm vụ 
   • Không hoàn thành nhiệm vụ
 2. Tại Hồ sơ\Cá nhân, bỏ thông tin Phân loại khi thêm Danh hiệu thi đuaHình thức khen thưởng:
Cập nhật 08/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?