1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10 – 09/11/2022
  4. Khi đang lập danh sách thi đua/khen thưởng, làm thế nào để điều chỉnh lại nhanh thông tin cá nhân, tập thể

Khi đang lập danh sách thi đua/khen thưởng, làm thế nào để điều chỉnh lại nhanh thông tin cá nhân, tập thể

Từ phiên bản R10 trở đi, khi cán bộ phụ trách TĐKT lập các danh sách đăng ký thi đua, danh sách khen thưởng nếu có phát hiện thông tin Cán bộ nhân viên bị đang sai, thì có thể điều chỉnh lại nhanh thông tin cá nhân, tập thể.

Các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1: Khi đang lập danh sách của tập thể, cá nhân. Nhấn Lưu danh sách hoặc quay lại giao diện chính

  • Bước 2: Tại giao diện chính, nhấn Hồ sơ và vào hồ sơ của Tập thể, Cá nhân tương ứng để điều chỉnh lại thông tin. Nhấn Lưu để lưu thông tin hồ sơ vừa điều chỉnh.

  • Bước 3: Vào lại danh sách đang lập, nhấn Cập nhật thông tin hồ sơ để cập nhật lại thông tin trên danh sách.

Như vậy là đã cập nhật xong thông tin, chúc anh/chị thực hiện thành công !

 

 

Cập nhật 11/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan