1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R7 - 23/09/2022
  4. Chuyên viên TĐKT muốn có thể chuyển nhanh thông CBNV sang đơn vị mới

Chuyên viên TĐKT muốn có thể chuyển nhanh thông CBNV sang đơn vị mới

Giúp Chuyên viên TĐKT chuyển nhanh thông cán bộ nhân viên khi cán bộ đó chuyển công tác hoặc đơn vị có sát nhật, điều chỉnh cơ cấu tổ chức.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Xuất hồ sơ cá nhân/tập thể từ đơn vị cũ

Trên giao diện Hồ sơ, chọn mục Cá nhân/Tập thể để xuất khẩu

  • Nếu muốn xuất khẩu một hoặc một vài hồ sơ cá nhân/tập thể, tích chọn hồ sơ muốn xuất khẩu sau đó nhấn biểu tượng ba chấm, chọn Xuất khẩu để tải hồ sơ đó xuống máy tính.

  • Nếu muốn xuất khẩu hàng loạt hồ sơ cá nhân/tập thể, trên giao nhấn biểu tượng ba chấm, chọn Xuất khẩu để tải tát cả danh sách đó xuống máy tính.

Bước 2: Nhập danh sách cá nhân/tập thể ở đơn vị mới

Xem hướng dẫn nhập khẩu chi tiết tại đây.

Cập nhật 04/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan