1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R13 - 29/12/2022
 4. Tính năng mới R13 – Ngày phát hành 28/12/2022

Tính năng mới R13 – Ngày phát hành 28/12/2022

1. Chuyên viên phụ trách TĐKT đơn vị chủ quản muốn xem và in danh sách tổng hợp đăng ký, danh sách thẩm định cấp dưới theo từng nhóm đơn vị

Trước đây:

 • Tại đơn vị chủ quản là Phòng Giáo dục, quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học trong huyện. Khi tổng hợp danh sách đăng ký thi đua, thẩm định hồ sơ khen thưởng của các đơn vị trực thuộc sẽ muốn quản lý danh sách hồ sơ cá nhân, tập thể trong đơn vị theo từng nhóm đơn vị để dễ dàng phê duyệt.
 • Hiện tại phần mềm đáp ứng hồ sơ trên danh sách tổng hợp đăng ký, thẩm định được sắp xếp theo thứ tự của đơn vị trên cây cơ cấu tổ chức.
 • Bởi vậy các chưa thể sắp xếp theo từng nhóm đơn vị, chuyên viên TĐKT mất nhiều thời gian để lọc hồ sơ trên danh sách theo đúng nhóm đơn vị.

Từ phiên bản R13:

 • Cán bộ/Chuyên viên TĐKT đơn vị chủ quản cao nhất trên cây cơ cấu tổ chức có thể sắp xếp, gom nhóm các đơn vị cấp dưới theo nhu cầu quản lý tại mục Thiết lập Thông tin đơn vị\Đơn vị cấp dưới.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Việc thiết lập các nhóm đơn vị trực thuộc theo nhu cầu quản lý sẽ ảnh hưởng đến các mẫu in, xuất khẩu sau:
  • Bảng tổng hợp đăng ký thi đua.
  • Bảng tổng hợp đề tài sáng kiến.
  • Tính năng Xuất excel tại Thẩm định cấp dưới; Tra cứu tình hình sử dụng.

2. Chuyên viên TĐKT mong muốn đồng bộ lịch sử thành tích của các cá nhân trong đơn vị sang phần mềm QLCB

Trước đây:

 • Đơn vị sử dụng phần mềm CeGov để quản lý TĐKT và sử dụng phần mềm QLCB để quản lý thông tin CBCCVC.
 • Để đồng nhất thông tin quản lý, cán bộ TĐKT phải cập nhật thủ công thông tin lịch sử thành tích của CBCCVC lên phần mềm QLCB gây mất thời gian và dễ sai sót

Từ phiên bản R13:

 • Trên phần mềm MISA CeGov, bổ sung tính năng đồng bộ dữ liệu khen thưởng sang hồ sơ QLCB, giúp cán bộ/chuyên viên TĐKT có thể đồng bộ dữ liệu khen thưởng sang phần mềm MISA QLCB.
 • Trường hợp 1: Từ danh sách Hồ sơ cá nhân trong đơn vị, đồng bộ dữ liệu khen thưởng sang MISA QLCB.
  • Dành cho cán bộ/chuyên viên của đơn vị ban hành quyết định: Cá nhân có phát sinh dữ liệu khen thưởng từ Chi tiết hồ sơ/Quyết định lập bù/Khen thưởng kháng chiến:
  • Dành cho cán bộ/chuyên viên của tất cả đơn vị: Cá nhân có phát sinh dữ liệu khen thưởng từ Chi tiết hồ sơ/Quyết định lập bù/Khen thưởng kháng chiến/Cá nhân có quyết định khen thưởng do cấp trên ban hành.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Trường hợp 2: Khi ban hành quyết đinh khen thưởng mới mà có cán bộ thuộc đơn vị mình được khen thưởng trên quyết định.
  • Dành cho cán bộ/chuyên viên đơn vị ban hành quyết định. (Ban hành từ chi tiết quyết định; Ban hành một/nhiều quyết định từ danh sách)
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

Cập nhật 29/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?