Thiết lập thông tin đơn vị

Mục đích: Giúp chuyên viên TĐKT thiết lập thông tin đơn vị; cơ cấu tổ chức tại đơn vị mình và sắp xếp các đơn vị trực thuộc theo nhu cầu quản lý.

Hướng dẫn thực hiện:

 • Nhấn vào biểu tượng răng cưa tại góc trên bên phải màn hình, chọn Thông tin đơn vị.
 • Thiết lập thông tin tại từng mục tương ứng như sau:

1. Thông tin chung

Tại mục Thông tin chung, Anh/chị lần lượt khai báo thông tin đơn vị vào ô tương ứng như:

 • Thông tin chung: Mã QHNS; Tên đơn vị; Cấp hành chính; Lĩnh vực sự nghiệp; Tên đơn vị nhận báo cáo.
 • Thông tin liên hệ: Tỉnh/Thành phố; Quận/Huyện; Xã/Phường; Địa chỉ; Email; Số điện thoại; Fax; Website.

2. Cơ cấu tổ chức

 • Tại mục Cơ cấu tổ chức, chọn Thêm phòng ban.
 • Khai báo thông tin các phòng ban, cơ cấu tổ chức tại đơn vị:
  • Nhập Tên phòng ban, phần mềm tự động sinh Mã phòng ban là ký hiệu viết tắt của phòng ban (Anh/chị có thể chỉnh sửa theo quy tắc tại đơn vị nếu muốn)
  • Chọn phòng ban quản lý.
 • Nhấn Lưu để lưu thông tin phòng ban vừa tạo vào cơ cấu tổ chức, nhấn Lưu & Thêm để lưu thông tin và tiếp tục thêm các phòng ban khác.

3. Đơn vị cấp dưới

 • Cán bộ/Chuyên viên TĐKT đơn vị chủ quản cao nhất trên cây cơ cấu tổ chức có thể sắp xếp, gom nhóm các đơn vị cấp dưới theo nhu cầu quản lý tại mục Đơn vị cấp dưới, chọn Thêm nhóm.
 • Khai báo thông tin nhóm đơn vị:
  • Nhập tên nhóm.
  • Chọn đơn vị quản lý nhóm trên cây đơn vị.
  • Tích chọn các đơn vị trực thuộc muốn xếp vào nhóm theo nhu cầu quản lý.
  • Nhấn Lưu để tạo nhóm đơn vị mới, hoặc Lưu & thêm mới để lưu và tiếp tục thêm mới nhóm khác.
 • Sau khi thêm nhóm thành công, anh/chị có thể sắp xếp thứ tự trong cây đơn vị bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên lên xuống. Sau đó kéo thả đơn vị đến vị trị mong muốn, nhấn Lưu.
 • Trường hợp muốn thay đổi thông tin, thêm/bớt đơn vị quản lý trong nhóm,.. anh/chị nhấn vào biểu tượng cây bút để chỉnh sửa nhóm. Nhấn Lưu để cập nhật thay đổi.
 • Trường hợp muốn xóa nhóm, nhấn vào biểu tượng thùng rác. Các đơn vị thuộc nhóm hiện tại sẽ tự động được chuyển về nhóm hoặc đơn vị cha gần nhất.
Cập nhật 28/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?