1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R15 - 20/07/2023
 4. Tính năng mới R15 – Phát hành ngày 20/07/2023

Tính năng mới R15 – Phát hành ngày 20/07/2023

1. Cập nhật xác nhận chính sách quyền riêng tư và thỏa thuận sử dụng dịch vụ cho người dùng sử dụng MISA CeGov căn cứ theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Trước đây:

 • Chỉ Quản trị hệ thống mỗi đơn vị có quyền xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ với MISA CeGov. Cán bộ/Chuyên viên thi đua khen thưởng của MISA CeGov không được chủ động xác nhận Quyền riêng tư về dữ liệu và Thỏa thuận sử dụng dịch vụ.
 • Chưa phù hợp với quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân mới ban hành.

Từ phiên bản R15:

 • Cập nhật xác nhận chính sách quyền riêng tư và thỏa thuận sử dụng dịch vụ cho người dùng sử dụng MISA CeGov căn cứ theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
 • Trường hợp tài khoản chưa nâng cấp bảo mật lên MISA ID:
  • Sau khi đăng nhập vào MISA CeGov, anh/chị vui lòng nhập mật khẩu để Nâng cấp tài khoản MISA giúp bảo mật tài khoản.
  • Anh/chị có thể nhấn chọn xem trước Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Chính sách quyền riêng tư.
  • Chọn Tiếp tục để nâng cấp bảo mật tài khoản đồng thời xác nhận các điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Chính sách quyền riêng tư.
  • Sau khi đăng nhập vào phần mềm, để xem lại lịch sử xác nhận, nhấn vào biểu tượng Chức năng, chọn Thỏa thuận dịch vụ hoặc Chính sách quyền riêng tư.
 • Trường hợp tài khoản đã nâng cấp bảo mật tài khoản lên MISA ID:
  • Phần mềm kiểm tra tài khoản đã xác nhận Thỏa thuận sử dụng dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư chưa.
   • Nếu chưa xác nhận Thỏa thuận sử dụng dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư mới nhất: Anh/chị tích chọn để xác nhận đồng thời cả hai, nhấn Xác nhận.
   • Nếu đã xác nhận nhưng MISA thay đổi Thỏa thuận sử dụng (Phiên bản mới nhất): Tích chọn Tôi đồng ý với các điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng. 
   • Nếu đã xác nhận Thỏa thuận sử dụng dịch vụ hoặc Chính sách quyền riêng tư: Tích chọn xác nhận chính sách/thỏa thuận còn lại.
  • Anh/chị có thể chọn Tải xuống để lưu trữ Thỏa thuận sử dụng/Chính sách quyền riêng tư.
  • Thông báo xác nhận thành công.
  • Để xem lại Lịch sử xác nhận, nhấn vào biểu tượng Chức năng, chọn Thỏa thuận dịch vụ hoặc Chính sách quyền riêng tư.
 • Ngoài ra, tổ chức lại các chứng năng trên thanh header của phần mềm để người dùng tiếp cận và sử dụng dễ dàng các tiện ích như Hướng dẫn sử dụng; Văn bản quy định; Thiết lập hệ thống;…

2. Chuyên viên TĐKT muốn biết trong 1 năm tài chính/năm học đã có những phong trào nào để xem lại các thông tin về phong trào đó

Trước đây:

 • Chuyên viên TĐKT cần thống kê trong năm đã có những phong trào nào được thực hiện. Mỗi năm, mỗi đơn vị hưởng ứng và thực hiện một phong trào thi đua thường xuyên và nhiều phong trào thi đua theo đợt. Các phong trào thi đua theo đợt do nhiều đơn vị phát động và có thể diễn ra theo năm tài chính hoặc năm học.
 • Hiện tại MISA CeGov cho phép theo dõi danh sách các phong trào phát động/hưởng ứng và tìm kiếm phong trào theo loại thường xuyên/theo đợt, cấp phát động, trạng thái diễn ra, trạng thái phát động.
 • Khi triển phần mềm qua nhiều năm, số lượng phong trào thực hiện rất lớn. Việc tìm kiếm được một phong trào đã diễn ra trong 1 năm hành chính/năm học trong danh sách phong trào đã thực hiện gặp nhiều khó khăn.

Từ phiên bản R15:

 • Chuyên viên TĐKT muốn biết trong 1 năm tài chính/năm học đã có những phong trào nào để xem lại các thông tin về phong trào đó.
 • Khi cần thống kê số liệu của các phong trào đã/đang/sắp diễn ra trong khoảng thời gian nhất định, Cán bộ/Chuyên viên thi đua khen thưởng các đơn vị có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm nhanh.
 • Tại Phong trào thi đua (Hưởng ứng Phát động), khi sử dụng Bộ lọc:
  • Bổ sung tham số lọc theo Thời gian diễn ra.
  • Bao gồm các giá trị: Theo Năm học; Năm tài chính hoặc Tùy chọn.

  • Khi lọc theo thời gian sẽ lấy lên danh sách phong trào có thời gian diễn ra trong khoảng thời gian đó.
Cập nhật 20/07/2023

Bài viết này hữu ích chứ?