1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R12
 4. Tính năng mới R12 – 14/12/2022

Tính năng mới R12 – 14/12/2022

1. Cán bộ TĐKT đơn vị muốn biết hồ sơ của cá nhân, tập thể đang ảnh hưởng đến nghiệp vụ đã phát sinh nào khi không muốn quản lý hồ sơ đó trên phần mềm nữa.

Trước đây:

 • Chuyên viên TĐKT không quản lý hồ sơ TĐKT trong các trường hợp như: Tạo hồ sơ nháp hay tạo nhầm 2 hồ sơ của cùng 1 CBNV.
 • Hiện tại khi xóa hồ sơ, đơn vị không biết hồ sơ đã phát sinh nghiệp vụ nào. Khi cần thao tác thì không thể chủ động thực hiện mà cần nhờ đơn vị chủ quản hoặc dự án.

Từ phiên bản R12:

 • Cập nhật quy tắc khi xóa hồ sơ thành tích của Cá nhân/Tập thể.
 • Đối với Hồ sơ chưa phát sinh dữ liệu: Cho phép xóa hồ sơ kèm thông báo xác nhận.
  • Xóa 1 hồ sơ. 
  • Xóa nhiều hồ sơ.
 • Đối với Hồ sơ đã phát sinh dữ liệu: Áp dụng cho thao tác xóa 1 hoặc nhiều hồ sơ
  • Không cho phép xóa hồ sơ, hiển thị thông báo điều hướng.
  • Anh/chị có thể chọn Ngừng theo dõi hồ sơ.
  • Hoặc chọn tại đây để xuất khẩu file xem chi tiết dữ liệu đã phát sinh tại nghiệp vụ/trạng thái nào, được xử lý bởi ai. Từ đó thao tác tương ứng trước khi tiến hành xóa hồ sơ.
 • Thao tác tương tự khi xóa hồ sơ Tập thể.
 • Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây: Đối với Hồ sơ Cá nhân Hồ sơ Tập thể.

2. Cán bộ TĐKT đơn vị không quản lý hồ sơ của các CBNV đã chuyển đơn vị, nghỉ hưu, thôi việc

Trước đây:

 • Khi đơn vị có CBNV đã điều chuyển sang đơn vị khác, nghỉ hưu, thôi việc, Cán bộ TĐKT đơn vị không quản lý hồ sơ của các CBNV đó nữa. 
 • Phần mềm đáp ứng cho phép Ngừng theo dõi hồ sơ của những CBNV này. Cán bộ TĐKT vẫn nhìn thấy các hồ sơ của CBNV trên danh sách, cần thêm 1 bước lọc để không nhìn thấy nữa.
 • Tuy nhiên, mỗi lần reload phần mềm thì phải lọc lại, gây bất tiện cho người dùng.

Từ phiên bản R12:

Tại mục Hồ sơ\Cá nhân Tập thể:

 • Bổ sung bộ lọc theo Trạng thái: Cho phép cán bộ TĐKT của đơn vị lọc hồ sơ theo trạng thái và lưu trạng thái bộ lọc đang áp dụng cho đến khi Bỏ lọc mới quay lại trạng thái mặc định ban đầu.
 • Bỏ tính năng Bộ lọc trên cột Trạng thái trong danh sách hồ sơ cá nhân/tập thể.

3.Chuyên viên phụ trách TĐKT đơn vị chủ quản muốn lấy danh mục Chức vụ/Chức danh từ phần mềm QLCB sang phần mềm MISA CeGov

Trước đây:

 • Với đơn vị chủ quản sử dụng MISA QLCB đã thiết lập đầy đủ danh mục chức vụ/chức danh. Khi sử dụng thêm MISA CeGov, lấy hồ sơ thành tích từ QLCB về CeGov một số hồ sơ không lấy về được do chưa có Chức vụ/Chức danh tương ứng trên phần mềm CeGov.
 • Hiện tại trên CeGov, cho phép chuyên viên phụ trách của đơn vị chủ quản thêm Chức vụ/chức danh. Tuy nhiên với chuyên viên phụ trách cả hai phần mềm cần thiết lập hai lần, gây mất thời gian.

Từ phiên bản R12:

 • Cán bộ phụ trách TĐKT của đơn vị chủ quản hoặc đơn vị cao nhất trên cây cơ cấu tổ chức có thể lấy danh mục Chức vụ/Chức danh từ phần mềm MISA QLCB để sử dụng trên MISA CeGov.
 • Tại Danh mục\Chức vụ/chức danh: Bổ sung chức năng đồng bộ danh mục Chức vụ/chức danh Lấy từ MISA QLCB.

  • Nếu đơn vị có sử dụng phần mềm QLCB (Xác định bằng mã QHNS): Cho phép kết nối và lấy dữ liệu
  • Nếu đơn vị không sử dụng phần mềm QLCB: Hiển thị thông báo.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

Cập nhật 12/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?