1. Trang chủ
 2. Cán bộ TĐKT muốn sử dụng thông tin đã quản lý trên phần mềm QLCB để sử dụng cho phần mềm CeGov

Cán bộ TĐKT muốn sử dụng thông tin đã quản lý trên phần mềm QLCB để sử dụng cho phần mềm CeGov

Cán bộ TĐKT có thể sử dụng các thông tin Cán bộ Công chức viên chức đang quẩn lý trên phần mềm QLCB để sử dụng ngay cho phần mềm CeGov nhằm tiết kiệm thời gian nhập liệu.

 • Vào Phần mềm CeGov, chọn mục Hồ sơ/Cá nhân, để lấy ngay thông tin các hồ sơ đang quản lý trên phần mềm QLCB, nhấn vào Lấy từ QLCB
  Phần mềm tự động liên kết với dữ liệu trên phần mềm QLCB của đơn vị (đơn vị sử dụng cùng 1 mã QHNS đã đăng ký với MISA). Tại đây, anh chị có thể thấy đầy đủ danh sách CBNV đang được quản lý.
 • Để lọc nhanh danh sách hồ sơ có thông tin Thi đua khen thưởng, nhấn vào Hồ sơ khen thưởng
 • Tích chọn vào hồ sơ cần lấy sang Cegov, nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Kiểm tra thộng tin.
 • Nếu đơn vị đang quản lý các thông tin Chức vụ/Chức danh/Danh hiệu thi đua/Hình thức khen thưởng khác với danh mục đang quản lý trên phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng thì anh/chị thực hiện chuyển đổi dữ liệu cho các danh mục tương ứng.
 • Kiểm tra số lượng hồ sơ hợp lệ và không hợp lệ. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ cán bộ có đủ các thông tin bắt buộc phải có trong hồ sơ TĐKT và không trùng SHCB với dữ liệu đã có ở TĐKT.
 • Với các hồ sơ trùng SHCB, anh chị có thể chọn Ghi đè hồ sơ để ghi đè thông tin mới lên hồ sơ đã có hoặc chọn Bỏ qua không lấy sang TĐKT để bỏ qua các hồ sơ này.
 • Để kiểm tra thông tin các hồ sơ không hợp lệ, nhấn Tải hồ sơ không hợp lệ để bổ sung các thông tin hồ sơ còn thiếu/chưa chính xác rồi dùng tính năng nhập khẩu để nhập khẩu vào phần mềm.
 • Nhấn Tiếp tục để xác nhận nhập khẩu hồ sơ hợp lệ. Sau khi lấy thành công, anh chị có thể xem lại danh sách hồ sơ hoặc tải các bản ghi không hợp lệ.
Cập nhật 11/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?