1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tôi muốn chỉnh sửa đăng ký thi đua đã gửi thì làm thế nào?

Tôi muốn chỉnh sửa đăng ký thi đua đã gửi thì làm thế nào?

Khi anh chị đã gửi bảng tổng hợp đăng ký thi đua mà đơn vị cấp trên chưa phê duyệt thì anh chị có thể thu hồi đăng ký và chỉnh sửa bảng đăng ký rồi gửi lại.

  • Các bước thực hiện
    • Sau khi đã gửi bảng tổng hợp đăng ký thi đua, trường hợp có sai sót cần bổ sung thông tin đăng ký, cán bộ TĐKT đơn vị có thể Thu hồi đăng ký rồi thực hiện bổ sung, chỉnh sửa, sau đó gửi lại:
      Lưu ý: chỉ có thể gửi lại đối với phong trào có trạng thái Chờ duyệt hoặc Từ chối
    • Trường hợp chuyên viên TĐKT cấp trên từ chối đăng ký đơn vị đã gửi thì đơn vị có thể xem được lý do từ chối, thực hiện thu hồi đăng ký để chỉnh sửa và gửi lại.

Xem hướng dẫn Đăng ký thi đua.

 

Cập nhật 14/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan