1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Tôi cần quản lý các thông tin gì trên hồ sơ khen thưởng của cá nhân

Tôi cần quản lý các thông tin gì trên hồ sơ khen thưởng của cá nhân

Quản lý tốt thông tin hồ sơ thành tích của các cá nhân sẽ giúp chuyên viên thi đua khen thưởng các đơn vị lưu trữ hồ sơ, dễ dàng tra cứu, có căn cứ khi đề nghị, thẩm định, bình xét khen thưởng.

 1. Đối với cá nhân trong đơn vị, anh/chị cần quản lý các thông tin:
  1. Thông tin chung:
   1. Các thông tin cơ bản của cá nhân: Họ tên, Số hiệu cán bộ, giới tính, ngày sinh
   2. Quê quán
   3. Địa chỉ thường trú
   4. Nơi ở hiện nay
   5. Thông tin khác về: Trình độ chuyên môn, Học hàm, học vị, Ngày tham gia Đảng/Đoàn thể
  2. Quá trình công tác, sáng kiến
   1. Công việc hiện tại
   2. Quá trình công tác
   3. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao
   4. Sáng kiến được công nhận
  3. Quá trình khen thưởng, kỷ luật
   1. Danh hiệu thi đua
   2. Hình thức khen thưởng
   3. Kỷ luật
  4. Kết quả đánh giá, xếp loại
  5. Các tài liệu đính kèm hồ sơ để chứng minh cho các thành tích đang quản lý
 2. Đối với cá nhân ngoài đơn vị, anh chị cần quản lý các thông tin:
  1. Thông tin chung:
   1. Các thông tin cơ bản của cá nhân: Họ tên, Số hiệu cán bộ, giới tính, ngày sinh
   2. Quê quán
   3. Địa chỉ thường trú
   4. Nơi ở hiện nay
   5. Thông tin khác về: Trình độ chuyên môn, Học hàm, học vị, Ngày tham gia Đảng/Đoàn thể
  2. Quá trình công tác, sáng kiến
   1. Công việc hiện tại
   2. Quá trình công tác
   3. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao
   4. Sáng kiến được công nhận
  3. Quá trình khen thưởng, kỷ luật
   1. Danh hiệu thi đua
   2. Hình thức khen thưởng
   3. Kỷ luật
  4. Các tài liệu đính kèm hồ sơ để chứng minh cho các thành tích đang quản lý

Xem hướng dẫn quản lý hồ sơ khen thưởng tại đây.

Cập nhật 14/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan