1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tôi muốn biết nhiều thông tin hồ sơ hơn trên danh sách đã tra cứu thì làm thế nào?

Tôi muốn biết nhiều thông tin hồ sơ hơn trên danh sách đã tra cứu thì làm thế nào?

Trên danh sách hồ sơ đã tra cứu, anh chị có thể lựa chọn hiển thị hoặc ẩn bớt các cột thông in hồ sơ bằng cách thực hiện như sau:

  • Tại danh sách đã lọc theo các tiêu chí, nhấn Tùy chỉnh hiển thị cột
  • Tại đây, anh chị có thể chọn cột để hiển thị hoặc ẩn bớt theo nhuh cầu tra cứu thông tin của mình

Xem hướng dẫn tạo các bộ lọc tra cứu tại đây.

Cập nhật 14/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan