1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Tôi có thể lập báo cáo thành tích như thế nào?

Tôi có thể lập báo cáo thành tích như thế nào?

Khi lập danh sách đề nghị khen thưởng, anh chị có thể lập báo cáo thành tích cho từng cá nhân, tập thể

 • Các bước thực hiện:
  • Tại bảng danh sách cá nhân/tập thể, nhấn vào tên cá nhân/tập thể cần lập báo cáo
  • Chọn Danh hiệu thi đua mà cá nhân, tập thể đó được đề nghị
  • Chọn Hình thức khen thưởng mà cá nhân, tập thể đó được đề nghị
  • Điền Tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể (nếu cần)
  • Hoặc Nhấn Đính kèm tệp để thêm văn bản liên quan đến thành tích cá nhân, tập thể như quyết định công nhận sáng kiến, quyết định công nhận danh hiệu thi đua…
  • Tích chọn Hoàn thành bình xét để biết cá nhân, tập thể nào đã được bình xét xong và tiếp tục với các cá nhân, tập thể còn lại vào thời gian khác

Xem hướng dẫn chi tiết các bước tại đây.

Cập nhật 14/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan