1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Tôi muốn lập nhiều quyết định khen thưởng cho 1 phong trào như thế nào?

Tôi muốn lập nhiều quyết định khen thưởng cho 1 phong trào như thế nào?

Để lập nhiều quyết định khen thưởng trong 1 phong trào thi đua, anh chị thực hiện như sau:

Sau khi có danh sách các cá nhân, tập thể và kết quả bình xét khen thưởng tương ứng thì Chủ tịch UBND các cấp/Tương đương căn cứ vào kết quả bình xét để ra quyết định khen thưởng kèm danh sách cho các cá nhân, tập thể theo các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã đạt.

 • Để tạo mới Quyết định khen thưởng, vào Thi đua khen thưởng/Khen thưởng/Quyết định khen thưởng, nhấn Thêm quyết định.
 • Chọn Loại khen thưởng Tên phong trào thi đua cần lập quyết định. Nếu phong trào thi đua được chọn đã hoàn thành bình xét thì anh/chị có thể lấy luôn Danh sách Cá nhân/Tập thể đạt từ bình xét hoặc thực hiện lập mới. Anh/chị cũng có thể Chọn lập một/lập nhiều quyết định cho một phong trào.
 • Trường hợp 1: Lập mới nhiều quyết định từ 1 phong trào
  • Khai báo số quyết định cần lập cho phong trào đã chọn.
  • Khai báo thông tin mô tả và danh sách cá nhân/tập thể cho từng quyết định tương tự như lập 1 quyết định.
 • Trường hợp 2: Lập nhiều quyết định khen thưởng từ kết quả bình xét phong trào
  • Khi chọn Lập nhiều quyết định khen thưởng từ kết quả bình xét phong trào, anh/chị có thể chọn Lập quyết định theo: Từng danh hiệu/từng hình thức là 1 quyết định hoặc Từng đơn vị là 1 quyết định
   • Từng danh hiệu/từng hình thức là 1 quyết định: Với mỗi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đạt, cán bộ TĐKT sẽ lập từng quyết định khen thưởng tương ứng.
   • Từng đơn vị là 1 quyết định: Cán bộ TĐKT có thể lập quyết định khen thưởng cho từng huyện/từng xã tại cấp khen thưởng. 
  • Sau đó lập quyết định khen thưởng tương tự các bước như hướng dẫn ở trên.

Xem hướng dẫn Ban hành quyết định khen thưởng chi tiết tại đây.

Cập nhật 14/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan