1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tôi không tìm thấy danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng mong muốn khi đăng ký

Tôi không tìm thấy danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng mong muốn khi đăng ký

Anh chị có thể kiểm tra các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thường sử dụng trong danh mục tương ứng. Nếu không tìm thấy danh hiệu, hình thức mình cần, vui lòng liên hệ đến Ban TĐKT Tỉnh hoặc Chuyên viên TĐKT Sở (đối với ngành dọc) để bổ sung cho toàn tỉnh/toàn ngành.

Xem hướng dẫn khai báo danh mục danh hiệu thi đua, hình thức hen thưởng, chức vụ/chức danh tại đây.

Cập nhật 14/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan