1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tôi không muốn theo dõi hồ sơ của cán bộ đã nghỉ hưu thì làm thế nào?

Tôi không muốn theo dõi hồ sơ của cán bộ đã nghỉ hưu thì làm thế nào?

Nếu cán bộ TĐKT của đơn vị đang quản lý nghỉ hưu, chuyển công tác, không muốn quản lý trên danh sách thường dùng thì cán bộ TĐKT của thể ngừng theo dõi hồ sơ cán bộ đó.

  • Các bước thực hiện:
    • Trên màn hình danh sách hồ sơ, tích chọn vào hồ sơ của cán bộ đã nghỉ hưu/chuyển công tác, nhấn chọn Ngừng theo dõi
    • Sau khi ngừng theo dõi hồ sơ, hồ sơ này sẽ không lấy lên các thống kê, báo cáo hay danh sách đăng ký, thẩm định, bình xét. 
    • Không khuyến khích xóa hồ sơ đã nghỉ hưu do đơn vị có thể sẽ phát sinh nhu cầu tra cứu, khen thưởng cho các cán bộ đã nghỉ hưu/chuyển công tác bất cứ lúc nào. Sử dụng chức năng Ngừng theo dõi sẽ giúp hồ sơ đó không bị mất đi và có thể lấy lại khi cần.
Cập nhật 14/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan