1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tôi đã gửi đăng ký thi đua nhưng danh sách của Phòng nội vụ không thấy thì làm thế nào?

Tôi đã gửi đăng ký thi đua nhưng danh sách của Phòng nội vụ không thấy thì làm thế nào?

Khi đơn vị đăng ký và gửi đăng ký thi đua cho cấp chủ quản, cấp chủ quản không thấy đăng ký của đơn vị do: 

  • Trường hợp 1: Đơn vị không đăng ký danh hiệu, hình thức thuộc thẩm quyền khen thưởng của cấp chủ quản trở lên:
    • Giả sử: Đơn vị UBND Xã chỉ đăng ký thi đua các danh hiệu/hình thức thuộc cấp khen thưởng là cấp Xã thì Bảng tổng hợp đăng ký của đơn vị không gửi được lên cấp Huyện. Khi đó, Cấp huyện không nhận được đăng ký
  • Trường hợp 2: Đăng ký nhầm danh hiệu/hình thức
    • Giả sử anh chị đăng ký các danh hiệu/hình thức khen thưởng cấp Huyện nhưng sau khi gửi đăng ký, đơn vị phòng nội vụ kiểm tra danh sách đăng ký thì thấy thiếu. Nguyên nhân: Khi lập bảng đăng ký, anh chị chọn nhầm một số danh hiệu/hình thức của cấp xã có cùng tên với cấp Huyện như: Lao động tiên tiến, Giấy khen
    • Lúc này, anh chị cần thu hồi đăng ký đã gửi và chỉnh sửa lại đăng ký thi đua đúng với cấp khen thưởng muốn đăng ký. Xem hướng dẫn đăng ký thi đua tại đây.

 

Cập nhật 14/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan