1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tôi có thể xem các phong trào đang hưởng ứng ở đâu?

Tôi có thể xem các phong trào đang hưởng ứng ở đâu?

Để theo dõi danh sách và thông tin của các phong trào hưởng ứng, anh chị có thể theo dõi tại danh sách Phong trào thi đua. 

  • Các bước thực hiện
    • Vào menu Thi đua, chọn Phong trào thi đua
    • Trường hợp anh/chị là đơn vị chủ quản/nội vụ thì có thể theo dõi danh sách các phong trào do đơn vị cấp trên phát động để hướng ứng tại tab Hưởng ứng
    • Trường hợp anh/chị là đơn vị trực thuộc thì có thể theo dõi ngay danh sách phong trào.

Xem hướng dẫn Hưởng ứng phong trào

Cập nhật 14/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan