1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ, sử dụng
 3. Bình xét thi đua
 4. Chuyên viên TĐKT tổng hợp hồ sơ báo cáo thành tích và trình danh sách đề nghị khen thưởng như thế nào?

Chuyên viên TĐKT tổng hợp hồ sơ báo cáo thành tích và trình danh sách đề nghị khen thưởng như thế nào?

Chuyên viên TĐKT tổng hợp báo cáo thành tích do cấp dưới trình lên và ghi nhận kết quả bình xét đối với các cá nhân tập thể từ kết quả họp hội đồng thi đua khen thưởng tại cấp mình.

1. Chuyên viên TĐKT quản lý hồ sơ trình lên của các đơn vị cấp dưới theo phong trào

Vào Menu Thi đua, chọn Tổng hợp bình xét để xem danh sách các phong trào và tình trạng hồ sơ của phong trào đó

Tương ứng với mỗi phong trào thi đua, chuyên viên TĐKT theo dõi được số lượng hồ sơ theo từng trạng thái.

 • Đề xuất khen thưởng: Số lượng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được các đơn vị đề xuất khen thưởng trong phong trào
 • Hoàn thành bình xét: Số lượng danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng đã hoàn thành bình xét
 • Không đạt: Số lượng danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng không đạt đủ các tiêu chí khen thưởng sau khi bình xét
 • Đạt khen cao: Số lượng danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng đạt khen cấp cao hơn cấp hiện tại sau khi bình xét
 • Đạt cấp huyện/tỉnh: Số lượng danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng đạt khen thưởng tại cấp bình xét

2. Chuyên viên TĐKT tổng hợp báo cáo thành tích các đơn vị và trình hồ sơ báo cáo thành tích tổng hợp lên cấp trên hoặc lập quyết định khen thưởng theo thẩm quyền

Nhấn vào phong trào thi đua để xem danh sách tổng hợp báo cáo thành tích của các đơn vị. Danh sách đã được tự động sắp xếp theo 2 nhóm cá nhân, tập thể và các danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng tương ứng được đề nghị

Để tìm kiếm nhanh phong trào thi đua cần bình xét, chuyên viên TĐKT có thể tìm kiếm theo tên phong trào hoặc lọc theo phong trào thường xuyên hoặc theo đợt.

 • Xem thông tin đề nghị khen thưởng của tất cả cá nhân, tập thể được tổng hợp tại các thẻ cá nhân, tập thể tương ứng 
 • Nếu kết quả bình xét tại Hội đồng TĐKT khác với đề nghị của cấp dưới trình lên, có thể ghi nhận kết quả bình xét mới của cá nhân, tập thể theo 2 cách

Cách 1:

 • Tích chọn trực tiếp danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho cá nhân, tập thẻ tương ứng tại danh sách theo kết quả họp hội đồng TĐKT

Cách 2:

 • Chọn cá nhân, tập thể cần ghi nhận lại kết quả bình xét
 • Tại màn hình thông tin chi tiết, lần lượt tích chọn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho từng cá nhân theo kết quả họp hội đồng TĐKT

Sau khi đã ghi nhận kết quả bình xét tất cả cá nhân, tập thể, nhấn Gửi hồ sơ để gửi thông tin trình khen lên cấp trên.

Cập nhật 09/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan