Hưởng ứng phong trào thi đua

Mục đích: Các đơn vị cấp dưới sẽ tự động nhận được thông tin phong trào đã phát động từ cấp trên tại mục Hưởng ứng (xem hướng dẫn phát động phong trào).

Lưu ý: Chuyên viên TĐKT cấp tỉnh/tương đương sẽ không nhận được phong trào phát động từ cấp trên do phạm vi phần mềm chưa đáp ứng cho cấp Trung ương.

1. Chuyên viên TĐKT cấp huyện/tương đương nhận thông tin phong trào hưởng ứng và phát động xuống cấp dưới

  • Tại thẻ Phát động, nhấn Thêm từ phong trào hưởng ứng.
  • Chọn phong trào đã hưởng ứng để phát động xuống cấp dưới. Nhấn Đồng ý.
  • Hệ thống hiển thị bảng nhập liệu dưới đây, nhấn Lưu để lưu phong trào vừa nhập hoặc Lưu và phát động để lưu phong trào vừa nhập đồng thời gửi thông tin phong trào xuống cấp dưới.

2. Cán bộ TĐKT đơn vị nhận thông tin phong trào hưởng ứng từ cấp trên

Khi cấp trên phát động phong trào trên phần mềm, cán bộ TĐKT đơn vị sẽ xem được thông tin phong trào phát động tại danh sách phong trào.

Lưu ý: Danh sách đăng ký thi đua chỉ áp dụng cho các danh sách Đăng ký thi đua trước 01/01/2024. Từ ngày 01/01/2024 không hiển thị Danh sách tổng hợp đăng ký thi đua nữa.

Cập nhật 29/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan