1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ, sử dụng
 3. Báo cáo
 4. Báo cáo số lượng cá nhân, tập thể đã được khen thưởng

Báo cáo số lượng cá nhân, tập thể đã được khen thưởng

 • Mục đích: Giúp lãnh đạo các đơn vị nắm bắt được số lượng khen thưởng đã khen cho cá nhân, tập thể trên địa bàn. Từ đó có chỉ đạo tổng kết và phương hướng triển khai phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo.

Các bước thực hiện:

Để in được báo cáo về số lượng cá nhân, tập thể đã được khen thưởng, anh chị thực hiện như sau: 

 1. Tại menu Báo cáo, chọn Báo cáo số lượng cá nhân, tập thể đã được khen thưởng
 2. Tại bảng tham số báo cáo
  1. Chọn Kỳ báo cáo muốn thống kê số liệu
  2. Chọn cấp khen thưởng muốn thống kê số lượng cá nhân, tập thể được khen thưởng
  3. Anh chị có thể thống kê toàn bộ số cá nhân, tập thể đã khen thưởng thuộc phạm vi địa bàn quản lý khi xem theo Tôi quản lý, hoặc chỉ thống kê số cá nhân, tập thể đã khen thưởng của chính đơn vị đang làm việc khi xem theo Đơn vị tôi.
 3. Nhấn Lấy dữ liệu để kiểm tra kết quả số liệu báo cáo.
Cập nhật 15/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan