1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Danh mục
 4. Hình thức khen thưởng
 5. Chuyên viên TĐKT khai báo danh mục Hình thức khen thưởng như thế nào?

Chuyên viên TĐKT khai báo danh mục Hình thức khen thưởng như thế nào?

Mục đích: Giúp đơn vị theo dõi và quản lý danh sách các hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (sửa đổi bổ sung các năm 2005, 2009, 2013)

Hướng dẫn thực hiện:

1. Quản lý danh mục hình thức khen thưởng

 • Chuyên viên TĐKT quản lý danh mục hình thức khen thưởng. Vào Danh mục, chọn Hình thức khen thưởng.
 • Phần mềm mặc định danh sách hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.
 • Để tìm kiếm hình thức khen thưởng, chuyên viên TĐKT có thể tìm kiếm tên hình thức tại Thanh tìm kiếm hoặc lọc theo các giá trị tại Bộ lọc.

2. Thêm, sửa hình thức khen thưởng

Chuyên viên TĐKT thêm, sửa hinh thức khen thưởng phù hợp với thực tế đơn vị.

a. Thêm mới hình thức khen thưởng

 • Nhấn Thêm hình thức khen thưởng để nhập thông tin hình thức khen thưởng mới.
 • Khai báo thông tin hình thức khen thưởng:

  • Tên hình thức khen thưởng: Nhập tên hình thức khen thưởng.
  • Mã hình thức khen thưởng: phần mềm tự sinh theo quy tắc ghép ký tự đầu của mỗi từ trong tên hình thức đã nhập. Ví dụ: Tên hình thức khen thưởng là “Bằng khen cấp tỉnh” => Mã hình thức khen thưởng: BKCT. Anh/chị có thể sửa lại thông tin theo thực tế đơn vị.
  • Hiện vật khen thưởng: chọn hiện vật khen thưởng của hình thức khen thưởng sẽ thêm theo quy định. Ví dụ hình thức “Bằng khen cấp tỉnh” thuộc hiện vật bằng khen => tích chọn bằng khen.
  • Cấp khen thưởng: Chọn 01 cấp khen thưởng là cấp có thẩm quyền khen tặng hình thức khen thưởng được thêm mới
  • Đối tượng khen thưởng: chọn đối tượng của hình thức khen thưởng sẽ thêm. Ví dụ hình thức “Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện” dành cho cả cá nhân và tập thể => tích chọn cá nhân và tập thể
  • Ghi chú: Nhập thông tin cần lưu ý về hình thức được thêm
 • Nhấn Lưu để lưu thông tin hình thức và trở về màn hình danh sách hoặc nhấn Lưu và thêm mới để lưu thông tin hình thức và tiếp tục thêm hình thức khen thưởng khác.

b. Sửa hình thức khen thưởng

 • Với các hình thức mặc định mang đi, anh/chị vui lòng không chỉnh sửa.
 • Với các hình thức tự thêm mới, nhấn đúp chuột hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút tại dòng hình thức khen thưởng.
 • Chỉnh sửa thông tin hình thức, nhấn Lưu thay đổi.
 • Đối với hình thức khen thưởng đã không còn sử dụng trên thực tế, tích chọn Ngừng sử dụng ở thông tin Trạng thái để không hiển thị hình thức khen thưởng đó tại các chức năng trên chương trình.

3. Sắp xếp thứ tự hình thức khen thưởng

Trước khi thực hiện đăng ký thi đua, thẩm định, bình xét, Chuyên viên TĐKT đơn vị chủ quản đứng đầu cây đơn vị có thể quy định thứ tự sắp xếp hình thức khen thưởng.

 • Tại danh sách hình thức khen thưởng, nhấn vào biểu tượng mũi tên sắp xếp.
 • Chuyên viên TĐKT có thể chủ động động sắp xếp thứ tự các hình thức khen thưởng theo thứ tự về mức độ khen thưởng.
 • Anh/chị có thể sắp xếp cấp khen thưởng từ Thấp đến cao hoặc từ Cao đến thấp
 • Trong mỗi cấp khen thưởng, anh/chị có thể sắp xếp thứ tự các ình thức khen thưởng bằng cách nhấn giữ và kéo thả tới vị trí mong muốn.
Cập nhật 24/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?