1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Danh mục
 4. Danh hiệu thi đua
 5. Chuyên viên thi đua khen thưởng (TĐKT) khai báo danh mục Danh hiệu thi đua như thế nào?

Chuyên viên thi đua khen thưởng (TĐKT) khai báo danh mục Danh hiệu thi đua như thế nào?

Mục đích: Giúp đơn vị theo dõi và quản lý danh sách các danh hiệu thi đua theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (sửa đổi bổ sung các năm 2005, 2009, 2013)

Hướng dẫn thực hiện:

1. Quản lý danh mục danh hiệu thi đua

Chuyên viên TĐKT quản lý danh mục danh hiệu thi đua của đơn vị.

 • Vào Danh mục, chọn Danh hiệu thi đua. Phần mềm mặc định thống kêdanh sách Danh hiệu thi đua theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành.
 • Để tìm kiếm nhanh danh hiệu thi đua, chuyên viên TĐKT có thể tìm kiếm tên danh hiệu thi đua trên Thanh tìm kiếm hoặc lọc theo các giá trị tại Bộ lọc.

2. Thêm, sửa danh hiệu thi đua

Chuyên viên TĐKT thêm, sửa danh hiệu thi đua phù hợp với thực tế ở đơn vị.

a. Thêm mới danh hiệu

 • Chọn Thêm danh hiệu.
 • Khai báo thông tin của danh hiệu thi đua:
  • Tên danh hiệu thi đua: Nhập tên danh hiệu
  • Mã danh hiệu: phần mềm tự sinh theo quy tắc ghép ký tự đầu của mỗi từ trong tên danh hiệu đã nhập. Ví dụ: Tên danh hiệu là “Chiến sĩ thi đua cơ sở” => Mã danh hiệu: CSTĐCS. Anh/chị có thể chỉnh sửa theo thức tế đơn vị.
  • Đối tượng khen thưởng: chọn đối tượng của danh hiệu sẽ thêm. Ví dụ danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” chỉ dành cho cá nhân => tích chọn cá nhân.
  • Cấp khen thưởng: Chọn 01 cấp khen thưởng là cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu được thêm mới.
  • Loại phong trào áp dụng: Chọn 01 hoặc cả 2 loại phong trào mà danh hiệu được công nhận khi tổng kết phong trào thuộc loại đó
  • Ghi chú: Nhập thông tin cần lưu ý về danh hiệu được thêm.
 • Nhấn Lưu để lưu thông tin danh hiệu và trở về màn hình danh sách hoặc nhấn Lưu và thêm mới để lưu thông tin danh hiệu và tiếp tục thêm danh hiệu khác.

b. Sửa danh hiệu thi đua

 • Với các danh hiệu mặc định mang đi, anh/chị vui lòng không chỉnh sửa.
 • Với các danh hiệu tự thêm mới, nhấn đúp chuột hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút tại dòng danh hiệu thi đua.
 • Chỉnh sửa thông tin danh hiệu, nhấn Lưu thay đổi.
 • Đối với danh hiệu thi đua đã không còn sử dụng trên thực tế, tích chọn Ngừng sử dụng ở thông tin Trạng thái để không hiển thị danh hiệu đó tại các chức năng trên chương trình.

3. Sắp xếp thứ tự danh hiệu thi đua

Trước khi thực hiện đăng ký thi đua, thẩm định, bình xét, Chuyên viên TĐKT đơn vị chủ quản đứng đầu cây đơn vị có thể quy định thứ tự sắp xếp danh hiệu thi đua.

 • Tại danh sách danh hiệu thi đua, nhấn vào biểu tượng mũi tên sắp xếp.
 • Chuyên viên TĐKT có thể chủ động động sắp xếp thứ tự các danh hiệu theo thứ tự về mức độ khen thưởng.
 • Anh/chị có thể sắp xếp cấp khen thưởng từ Thấp đến cao hoặc từ Cao đến thấp
 • Trong mỗi cấp khen thưởng, anh/chị có thể sắp xếp thứ tự các danh hiệu bằng cách nhấn giữ và kéo thả tới vị trí mong muốn.
Cập nhật 24/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?