1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Hồ sơ thành tích
 4. Hộ gia đình
 5. Cán bộ TĐKT đơn vị quản lý hồ sơ thành tích hộ gia đình như thế nào?

Cán bộ TĐKT đơn vị quản lý hồ sơ thành tích hộ gia đình như thế nào?

Mục đích: Giúp cán bộ TĐKT đơn vị lưu trữ và tra cứu thông tin hộ gia đình trong phạm vi quản lý để phục vụ mục đích thi đua khen thưởng.

1. Cán bộ TĐKT thêm mới hồ sơ thành tích hộ gia đình.

 • Vào menu Hồ sơ\Hộ gia đình\chọn Thêm hồ sơ để thêm mới hồ sơ thành tích hộ gia đình.
 • Khai báo thông tin của Hộ gia đình tương tự như hướng dẫn tại đây:

2. Để xem chi tiết Hồ sơ thành tích gia đình anh/chị chọn vào gia đình muốn xem, phần mềm hiển thị thông tin về gia đình đó bao gồm:

 • Thông tin chung:
 • Danh hiệu thi đua:
 • Hình thức khen thưởng:
 • Phạm vi:
  • Chọn vào biểu tượng cây bút để sửa hồ sơ.
  • Chọn thùng rác để xóa hồ sơ.

3. Các Hộ gia đình được thêm mới trạng thái mặc định là Đang theo dõi để Ngừng theo dõi anh/chị chọn vào hộ gia đình muốn ngừng theo dõi sau đó chọn Ngừng theo dõi.

Cập nhật 20/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?